Over Ons

MoslimJongeren Veenendaal is een religieuze jongerenorganisatie gevestigd te Veenendaal. De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat er een stijgende vraag is naar activiteiten die voldoen aan de normen en waarden die we vanuit de Islam hebben meegekregen. Hierdoor hebben een aantal broeders het initiatief genomen om het voortouw te nemen en deze behoeften die er binnen de gemeenschap zijn te voorzien middels het organiseren van professionele activiteiten. 

MJV biedt dan ook een inspirerende plek voor de mensen in Veenendaal en omgeving, ongeacht afkomst, geslacht of leeftijd. Ons voornaamste doel is onze gemeenschap en bezoekers kennis op te laten doen, deze voor hen toegankelijk te maken en met elkaar te laten delen. Daarnaast ontplooit MJV activiteiten ter bevordering van de maatschappelijke betrokkenheid en integratie van de moslims met behoudt van eigen identiteit. Ook staan we voor het organiseren van educatieve, sociaal-culturele, sportieve, maatschappelijke en religieuze activiteiten, voor zowel mannen als vrouwen, jong en oud. 
 
Enkele doelen van MJV:
 
De belijdenis van het islamitisch geloof stimuleren en faciliteren;
 
Onderwijs en educatieve voorlichting geven aan kinderen en volwassenen;
 
Islamitische en educatieve bijeenkomsten organiseren;
 

De contacten bevorderen tussen de in Veenendaal gevestigde moslims en niet-moslims.